ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" СЛИВЕН

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

2015/2016 учебна година

Български език и литература

nvo_7_kl_bel_2015_2016.pdf (910946)

Математика

nvo_7_kl_math_2005_2016 .pdf (1001444)

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

 ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ И ПРИГОТВЯНЕ НА ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІ ОУ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”-СЛИВЕН, ОБЛ.СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016”

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 В РАЗМЕР НА 600.00 ЛВ ПОД ФОРМАТА НА ПАРИЧНА СУМА ДА СЕ ВНАСЯ В НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN  BG71FINV91503316236982

BIC  FINVBGSF

ПИБ

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 В РАЗМЕР НА 200.00 ЛВ ПОД ФОРМАТА НА ПАРИЧНА СУМА ДА СЕ ВНАСЯ В НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:

IBAN  BG71FINV91503316236982

BIC  FINVBGSF

ПИБ

КАНДИДАТИТЕ САМИ ИЗБИРАТ ФОРМАТА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ : ПАРИЧНА СУМА ИЛИ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ!

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

родителска среща.doc (26112)

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обществена поръчка, свързана с НП "ИКТ в училище" на МОН,

съобщаваме на всички заинтересовани лица, че

офертите ще бъдат отворени на 24.10.2014 г. в

гр. Сливен, ж.к. „Даме Груев”, ул. „Гоце Делчев” № 1

от 10:00 часа в компютърен кабинет № 1.

ДО  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка със ситуацията в КТБ,  гаранциите за участие по обособени позиции по обществена поръчка „Приготвяне и доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд" за учениците от VІ ОУ „Братя Миладинови” – гр.Сливен, обл.Сливен за учебната 2014/2015 г, регистрирана в АОП под № 03140-2014-0002, могат да бъдат внасяни в следната набирателна банкова сметка на VІ ОУ:

 

 Първа инвестиционна банка

IBAN: BG71 FINV 9150 3316 2369 82

BIC: FINVBGSF